Helsinki foodism video

Helsingfors matkultur blomstrar. Stenstadens kvarter erbjuder i dag bättre mat än någonsin förr. Saluhallar och torg säljer färsk, närproducerad mat till en allt mer matintresserad kundkrets. Stadsodlingar svämmar över med grönsaker på platser som förr bestod av asfalt och betong. Ändå har resan bara börjat. Matkulturrapporten summerar det gångna årets händelser, genombrott och bakslag. Samtidigt kastar den en kritisk blick på staden som matkulturens vän eller, ibland, bromskloss. Den gemensamma visionen är en ännu godare stad, som gör sina invånare stolta och ger sina besökare oförglömliga upplevelser.

Helsinki foodism-sidan bjuder alla matintresserade till en diskussion om mat och Helsingfors på Facebook.

facebook.com/helsinkifoodism